Spodaj lahko najdete osnovne informacije o društvih in organizacijah, ki delujejo na območju naše krajevne skupnosti.

Turistično društvo Begunje

Begunje 23, 4275 Begunje

Kulturno društvo Begunje

Begunje 15 C, 4275 Begunje

Pros. gasilsko društvo Begunje

Begunje 15 C, 4275 Begunje

Prost. gasilsko društvo Podgora

Slatna 15, 4275 Begunje

Lovska družina Begunjščica

Begunje 15 C, 4275 Begunje

Društvo upokojencev Begunje

Begunje 23, 4275 Begunje

Športno društvo Dvorska vas

Begunje 15 C, 4275 Begunje

Zavod Manipura

Mlaka 2 A, 4275 Begunje

Čebelarsko društvo Karavanke

Begunje 23, 4275 Begunje