Krajevna skupnost Begunje, ki leži v občini Radovljica, obsega več naselij v delu zgornje Gorenjske, pod zavetjem gore Begunjščice (2036 m). Po velikosti je KS Begunje največja krajevna skupnost v občini, skupno število prebivalcev se približa številki 2300. Največje naselje so Begunje znane kot sedež podjetja Elan in zibelka Avsenikove glasbe. V občinskem merilu so Begunje tretje največje naselje, takoj za Radovljico in Lescami. Begunje služijo kot lokalno središče za okoliške vasi “Pod Rebrom” (Stolom) ter za vasi “Pod gorami” (Dobrčo). So pomembno križišče lokalnih cest v Radovljiški ravnini (Deželi) in ležijo na trasi državne ceste Jesenice – Begunje – Tržič.

Prvič so bile omenjene v pisnih virih leta 1050 kot Begûn in leta 1063 kot Uegun. Ime naselja je izpeljano iz osebnega imena Běgunъ, verjetno kot skrajšana oblika Běgun’e (selo). Kasneje je naselje dobilo žensko množinsko obliko imena – Begunje. Za razlikovanje od Begunj pri Cerknici se uporablja ime Begunje na Gorenjskem. V starejših virih je naselje imenovano tudi Begunje pri Lescah.

Krajevni praznik KS Begunje praznuje 4. maja, v spomin na dan osvoboditve begunskih zaporov ob koncu druge svetovne vojne.

Ime naseljaŠtevilo prebivalcev [*]PovršinaNadmorska višina
BEGUNJE NA GORENJSKEM100718,6 km2578 m
DVORSKA VAS1761,5 km2527 m
MLAKA351,1 km2544 m
POLJČE1994,2 km2554 m
SLATNA640,9 km2638 m
SREDNJA VAS201,6 km2625 m
ZADNJA VAS302,9 km2624 m
ZAPUŽE3810,4 km2538 m
ZGOŠA3720,6km2552 m
Skupaj2284