Na območju krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem se nahajajo ruševine dveh gradov, renesančni dvorec in graščina, ki je kulturni spomenik državnega pomena.

GRAD KAMEN

v Begunjah na Gorenjskem

Grad Kamen je slikovita srednjeveška ruševina z bogato zgodovino. Prvotno je bil zgrajen v 12. stoletju kot utrdba za zaščito pomembne trgovske poti skozi Karavanke. Grad je bil last različnih plemiških družin, med njimi rodbine Ortenburg in Lamberg, ki so ga postopoma širile in utrjevale. Ruševine gradu Kamen danes privabljajo številne obiskovalce zaradi svoje zgodovinske vrednosti in lepe lokacije.

Preberi več

GRAŠČINA KATZENSTEIN

v Begunjah na Gorenjskem

Graščina Katzenstein je bila zgrajena v 16. stoletju in je služila kot rezidenca plemiških družin. Med drugo svetovno vojno so Nemci v graščini uredili zapore. Danes v graščini Katzenstein deluje Psihiatrična bolnišnica Begunje. Mogočna graščina Katzenstein ima status kulturnega spomenika državnega pomena. Na ogled vabita park z deli Jožeta Plečnika in Borisa Kalina ter Muzej Talcev.

Preberi več

DVOREC DRNČA

v Dvorski vasi

Dvorec Drnča, ki stoji ob prostranih polj na robu gozda V Dvorski vasi predstavlja enega prvih primerov renesančnih dvorcev v Sloveniji. V 19. stoletju se je zamenjalo več okoliških lastnikov, med drugim je bila v njem tudi suknarna. V drugi polovici 20. stoletja so v dvorcu uredili klimatsko zdravilišče Tone Čufar. Okolico dvorca krasi lepo urejen park iz prve polovice 20. stoletja z ribnikoma in paviljonom.

Preberi več

GRAD KLANC (GLANZ)

nad Slatno

Severozahodno nad sedanjo vasjo Slatna je v srednjem veku stal kompleks grajskih zgradb Glanz (ime izhaja od besede “klanec”, narečno “klanc”), ki pa ni bil tipičen utrjen srednjeveški grad, pač pa le del posestva gradu Kamen. Konec 15. st. so ga Lambergi obnovili in razširili, za njih je imel posebno vrednost, zato so nanj prenesli ime Gutenberg, kakor se je imenoval opuščeni grad nad Bistrico pri Tržiču. A že v začetku 17. st. so tudi grad Novi Gutenberg opustili.

Preberi več