Svet Krajevne skupnosti Begunje v mandatnem obdobju 2022-2026 sestavljajo:

PREDSEDNICA

Marija Hrovat, predsednica KS Begunje / Foto: Gorazd Kavčič

ČLANI SVETA KS

1Marija HROVATBEGUNJE
2Marija HROVATBEGUNJE
3Jože RESMANBEGUNJE
4Aleksander JUREJEVČIČBEGUNJE
5Rok JUSTINPOLJČE
6Janez GAŠPERINZGOŠA
7Srečko KLUKOVIČZGOŠA
8Klemen LUKMANZAPUŽE
9Maja TURKZAPUŽE
10Vesna PAPLERDVORSKA VAS
11Andreja MRAKPODGORA
1Marija HROVATBEGUNJE
2Marija HROVATBEGUNJE
3Tjaša LEGATBEGUNJE
4Aleksander JUREJEVČIČBEGUNJE
5Jože HAJNRIHARPOLJČE
6Janez GAŠPERINZGOŠA
7Jožica REŽONJAZGOŠA
8Liljana LEŠZAPUŽE
9Matjaž TRČEKZAPUŽE
10Vesna PAPLERDVORSKA VAS
11Matevž LANGUSPODGORA