Krajevno skupnost Begunje na Gorenjskem sestavljajo naselja:

BEGUNJE NA GORENJSKEM

DVORSKA VAS

MLAKA

POLJČE

SLATNA

SREDNJA VAS

ZADNJA VAS

ZAPUŽE

ZGOŠA