IZJAVA PO SREČANJU KRAJANOV

Po srečanju krajanov in krajank Krajevne skupnosti Begunje na Gorenjskem, ki je potekalo konec aprila v prostorih gasilskega doma je svet KS na sestanku povzel ugotovitve srečanja, ter oblikoval in zavzel stališče, ki ga lahko vidite spodaj.
 
Kot dogovorjeno na srečanju smo preko naše e-pošte prejeli več kot 60 vprašanj. Največ vprašanj je naslovljenih na načrtovano širitev in izgradnjo parkirišč Elana, nekaj na poplavno sanacijo in obnovo, nekaj jih je na povezovalno cesto do Poddobrave in ureditev prometa v celotni Krajevni skupnosti, ostala pa naslavljajo tekoče izzive v Begunjah in okolici. Nekatera vprašanja se med seboj povezujejo, prepletajo in ponavljajo, tako da smo vprašanja združili in jih posredovali pristojnim inštitucijam od katerih pričakujemo jasne odgovore.
 
Svet KS Begunje na Gorenjskem
 
Skip to content