Povzetek mesečnih dogodkov v Podgori

Predstavnica sveta KS Begunje, ki zastopa vasi Podgoro (Mlaka, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas), je pripravila prispevek za spletno stran, ki prinaša sveže novice, pomembne informacije ter aktualne dogodke, ki so pomembni za vse prebivalce omenjenih vasi.

Mineva leto od poplav in kot smo se dogovorili na zadnji seji KS, smo s pomočjo predsednice in dogovora s Komunalo Radovljica, sedaj v pripravi, da se bodo izvedla najnujnejša dela, ki so predvidena za izvedbo v septembru 2024.

Dne 2.7.2024 smo bili deležni obilnejših padavin, ki so se širile tudi na območje  Slatne v Podgori. Dan po padavinah nam je uspelo dobiti vzdrževalca državne ceste, s katerim smo se dogovorili za čiščenje ceste z metlo, saj ni bil na njej le drobir, temveč kamenje, ki bi lahko ogrozilo prenekaterega pešca in tudi vozila na cesti. Izvedba strojnega pometanja je bila zgolj površinska in po sredini cestišča. Robovi državne ceste so še vedno neočiščeni in ne vzdrževani. Jaški z nanosi drobirja pa zasuti s peskom. Večkrat smo vaščani prepuščeni sami sebi v takih primerih, odgovornost pa se s strani pristojnih predaja iz rok v roke in na koncu bi morali vaščani poskrbeti za čiščenje odvodnjavanja, s čimer bi prevzeli odgovornost za varnost in življenje na že tako prometni in nevarni državni cesti.

Vdori vode se odvijajo iz gozda, po gozdni vlaki naprej po Občinskih cestah na državni cesti. Ko ta voda prihrumi iz Dobrče v dolino, je ni moč ustaviti kljub urejenim zajemalcem vode in čiščenjem gozdnih vlak. Vedno smo na koncu lastniki zemljišč, ki živimo ob državni cesti primorani, da sami poprimemo za lopate, samokolnice, da se nujna dela izvedejo.

Glede odvodnjavanja po državni cesti skozi naselja smo mnenja, da bi morali poseči v gozdne vlake in te tudi sanirati. Sredstva so zagotovljena, vendar to ni tako enostavno, ker gre za mešano strukturo lastništva, zato se trudimo te informacije posredovati na občino.

Sami smo nemočni. Kar je bilo narejeno pred desetletji, je načel čas zoba in voda, ki ubere vedno novo pot in dodatno uničuje nasutje in podlago ceste. Prenekateri lastniki kmetijskih zemljišč niso stalno nastanjeni v kraju, zato je reševanje te situacije toliko bolj zahtevnejše. Vedno so ob delih prisotni v večini tisti, ki imajo potrebe po dostopih do kmetijskih zemljišč in na njih poleg košnje opravljajo tudi vzrejo in pašnjo živine. Večkrat smo pokazali interes za sodelovanje, tudi ko potekajo različna dela in sanacije. Dela se v večini odvijajo v času, ko nismo prisotni in smo po službah.

Dogodki:
  • 8.7. 2024 dostava peska za vzdrževanje ne kategorizirane občinske ceste, ki jo je ob zadnjem dežju spet odnesla voda.
  • 9.7.2024 ogled lokacije za ureditev odvodnjavanja in zamakanje parcele pod DC v vasi Slatna, kjer se bo uredilo odvodnjavanje.
  • Dne 9.7.2024 smo na Komunalo Radovljica ponovno oddali pobudo za menjavo zabojnikov in ureditev trenutne lokacije, kamor so zabojniki umeščeni. S težavo trenutnega stanja se spopadamo že nekaj časa, saj nam situacija precej skazi sliko kraja, ker so zabojniki prosto dostopni mimoidočim vozilom. Želimo si, da bi se v vasi zagotovil ekološki otok z možnostjo varnega ustavljanja vozil in odlaganjem odpadkov v ustrezne zabojnike, saj so obstoječi dotrajani s pomanjkljivimi deli. Današnja slika je nastala v dopoldanskem času, ko je nekdo namerno odložil vreče z odpadki kar pred zabojnike. Vaščan je poskrbel, da so bile vreče premeščene v zabojnik.
  • Ob znaku Slatna iz smeri Srednje vasi v Slatno ni dopolnilnega znaka omejitev hitrosti 40.

Toliko iz naših koncev.

Andreja Mrak

Članica sveta KS Begunje

Skip to content