Participativni proračun 2025 in 2026

Spoštovane krajanke in krajani,

Vabimo vas, da sodelujete pri oblikovanju participativnega proračuna občine Radovljica za leti 2025 in 2026 ter oddate svoje projektne predloge v okviru pobude “Projekt za moj kraj”. S tem lahko izboljšate kakovost bivanja v naši občini ter aktivno prispevati k razvoju in blaginji krajev naše krajevne skupnosti.

Kaj je participativni proračun?

Participativni proračun je način razporejanja dela proračunskih sredstev, kjer občani neposredno odločajo o tem, kateri projekti bodo financirani. Skupaj imamo na voljo 400.000 EUR, od tega 200.000 EUR za leto 2025 in 200.000 EUR za leto 2026.

Kako lahko sodelujete?

Projektne predloge lahko oddate preko spletne aplikacije “Projekt za moj kraj” ali na obrazcu, ki ga lahko pošljete po pošti, osebno prinesete na občino ali pošljete po elektronski pošti.

Rok za oddajo predlogov:

  • Spletna aplikacija: do 16. avgusta 2024 do 24:00
  • Osebno ali po pošti: do 16. avgusta 2024 do 13:00

Pogoji za oddajo projektov

Predlogi morajo biti neprofitne narave, finančno ovrednoteni med 2.000 in 25.000 EUR z DDV, ter skladni z razvojnimi usmeritvami Občine Radovljica. Podrobnejše pogoje najdete na spletni strani občine.

Postopek izbire projektov

Predlogi bodo najprej preverjeni glede skladnosti s pogoji, nato pa ocenjeni z vidika izvedljivosti. Predloge, ki bodo ustrezali vsem merilom, bomo uvrstili na glasovanje, kjer bodo občani odločali, kateri projekti bodo izbrani za financiranje.

Glasovanje

Glasovanje bo potekalo med 16. in 23. oktobrom 2024 na spletni strani občine, možna bo tudi osebna oddaja glasov na sedežu občine in krajevnih skupnosti.

Vabimo vas, da aktivno sodelujete in prispevate svoje ideje za izboljšanje našega kraja. Skupaj lahko ustvarimo okolje, ki bo še prijetnejše za življenje.

Za več informacij in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se obrnite na našo občinsko upravo ali obiščite spletno stran občine.

S spoštovanjem,

Krajevna skupnost Begunje

Skip to content